არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

შესაძლებლობა მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის!

26 ნოემბერი, 2020

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუს მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ მონაწილეობა მიიღონ კონფერენციაში "ცნს კონფერენცია- III მულტიდისციპლინურიდისკუსია ეპილეფსიის შესახებ".

კონფერენცია გაიმართება 2020 წლის 5 დეკემბერს ონლაინ და გადაცემული იქნება ფეისბუქ ლაივის მეშვეობით.

გარდა ამისა, ჩანიშნულია ვირქშოფები და დახურული ლექციები ეპილეფსიის საკითხებზე სტანდარტული პაკეტით რეგისტრირებული დამსწრეებისთვის.

კონფერენციის შესახებ ინფორმაცია და ფასები მოცემულია ვებ-გვერდზე: HTTP://CNS.YSU.GE/