არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

სიახლეები

16 სექტემბერი, 2020

ქვეყანაში არსებული ეპიდსიტუაციიდან და მაგისტრატურაში ჩაბარების მსურველთა ინტერესებიდან გამომდინარე, რექტორის ბრძანებით გაგრძელდება საბუთების მიღება შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე:

16 სექტემბერი, 2020

მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდები ჩატარდება შემდეგი გრაფიკით:

15 სექტემბერი, 2020

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ში, აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად, 2020 წლის 10 სექტემბერს, ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით აკადემიურ თანამდებობებზე შერჩეულ იქნენ შემდეგი პირები:

14 სექტემბერი, 2020

პროექტის ფარგლებში სტუდენტებს/კურსდამთავრებულებს შესაძლებლობა აქვთ სტაჟირება გაიარონ სხვადასხვა სახელმწიფო სამსახურში.

14 სექტემბერი, 2020

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ახალი ინიციატივის ფარგლებში უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის დაფინანსების წესი განისაზღვრა (2020 წლის 27 აგვისტოს საქართველოს მტავრობის დადგენილება #536).

14 სექტემბერი, 2020

სოციალური პროგრამის ფარგლებში სტუდენტების სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების მიზნით საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში ბაკალავრიატის, მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო, ვეტერინარის ინტეგრირებული სამაგისტრო, დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგიის აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე განცხადებების მიღება დაიწყო.

სიახლის გამოწერა