არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

სიახლეები

11 სექტემბერი, 2020

შვეიცარიის, სანტ-გალენის უნივერსიტეტთან პარტნიორობით ამა წლის ოქტომბერში სეუ იწყებს „ადამიანის უფლებების, სოციალური გამოწვევების და სოციალური მუშაობის“ სწავლებისა და კვლევით პროქტს.

11 სექტემბერი, 2020

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ში, აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად, 2020 წლის 10 სექტემბერს, ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით აკადემიურ თანამდებობებზე შერჩეულ იქნენ შემდეგი პირები:

10 სექტემბერი, 2020

ანაზღაურებადი სტაჟირება კარიერული განვითარების და კურსდამთავრებულთა ურთიერთობის სამსახურში.

10 სექტემბერი, 2020

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ აცხადებს ანაზღაურებად სტაჟირებას სეუს სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულებისათვის ქოლ ცენტრის ოპერატორის პოზიციაზე.

09 სექტემბერი, 2020

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ არის ყველაზე დიდი კერძო უნივერსიტეტი, რომელიც საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში ერთ-ერთი ყველაზე კონკურენტუნარიანი და სწრაფად განვითარებადი ორგანიზაციაა.

31 აგვისტო, 2020

პირველ ეტაპზე პირველკურსელმა უნდა გაიაროს ელექტრონული რეგისტრაცია abi.seu.edu.ge (სეუ-ში მოსვლის გარეშე), რომელიც დაიწყება 7 სექტემბერის 12:00 საათიდან და დასრულდება 12 სექტემბერს 18:00 საათზე.

სიახლის გამოწერა