არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

სიახლეები

24 სექტემბერი, 2019

"საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუ"-სა და მსოფლიოში ყველაზე დიდ ახალგაზრდულ ორგანიზაცია AIESEC-ის პარტნიორობის ფარგლებში სეუ-ს 15 რჩეული სტუდენტი სრული დაფინანსებით საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის მისაღებად გაემგზავრება.

23 სექტემბერი, 2019

გამოქვეყნდა საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს 2019 წლის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები საუნივერსიტეტო გამოცდების შედეგები.

16 სექტემბერი, 2019

საქართველოს ეროვნულ უნივერიტეტ სეუ-სა და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლობის ფარგლებში ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის კურსდამთავრებულებსა და მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტებს გიწვევთ სტაჟირებაზე სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტში, შემდგომი დასაქმების პერპსექტივით.

12 სექტემბერი, 2019

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებული პროგრამაზე. გადაწყვეტილება შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებული პროგრამის განხორციელების შესახებ შრომის უსართხოების სპეციალისტის პროგრამა შემუშავებულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანების ,,შრომის უსაფრთოების სპეციალისტის აკრედიტებული პროგრამის მოცულობის, განხორციელების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ” შესაბამისად.

09 სექტემბერი, 2019

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ საქართველოს, ბულგარეთის, ლიეტუვას, ბელორუსიის, მოლდოვას, ყაზახეთისა და ტაჯიკეთის პარტნიორი უნივერსიტეტების კონსორციუმთან ერთად ევროკავშირის ERASMUS + პროგრამის გამარჯვებული გახდა. პროექტი SPRING „სამედიცინო (ჯანდაცვის) განათლებაში ურთიერთდასწრების მექანიზმის და მიზნების შემუშავება“ - მიზნად ისახავს, უნივერსიტეტებში გაძლიერდეს ურთიერთდასწრების ტრადიცია და პრაქტიკა როგორც აკადემიურ, ასევე ადმინისტრაციულ სფეროში. მიზნის მისაღწევად შეიქმნება ურთიერთდასწრების საერთაშორისო საბჭო, მოხდება ურთიერთდასწრების მისიების მივლინება მონაწილე უნივერსიტეტებში; ჩატარდება ტრენინგები, სემინარები, კონფერენციები, შეიქმნება სამედიცინო (ჯანდაცვის) განათლების მიმართულებით ურთიერთდასწრების საერთაშორისო ჟურნალი; ურთიერთდასწრების თემაზე ასევე ჩამოყალიბდება საერთაშორისო ანალიტიკური ინსტიტუტი. პროექტის ჯამური ბიუჯეტი 900 000 ევროს აღემატება და მისი განხორციელება დაგეგმილია 3 წლის განმავლობაში. 2019 წელს საქართველოდან ინსტიტუციური თანამშრომლობის ექვსი პროექტი გახდა ERASMUS + საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული.

04 სექტემბერი, 2019

პირველკურსელთა ელექტრონული რეგისტრაცია დაიწყება 5 სექტემბერს 13:00 საათზე ბმულზე: abi.seu.edu.ge და დასრულდება 12 სექტემბრის 18:00 საათზე. რეგისტრაციის დაწყებამდე სტუდენტს აუცილებელია გადახდილი ქონდეს სწავლის საფასურის პირველადი შესატანი შემდეგი პრინციპით:

სიახლის გამოწერა