არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

სიახლეები

21 აპრილი, 2020

პარიზის უნივერსიტეტი Université Paris-Saclay სამაგისტრო სტიპენდიების კონკურსს აცხადებს 2020-2021 სასწავლო წლის პროგრამებისთვის. სტიპენდია სასწავლო პროგრამის ხანგრძლივობის მიხედვით, 1 ან 2 წლის ვადით გაიცემა და შეადგენს 1,000 ევროს თვეში (წელიწადში 10 თვის ოდენობით) რაც ითვალისწინებს ცხოვრების, სწავლის და ყოველდღიურ ხარჯებს. უნივერსიტეტი ასევე ფარავს სავიზო და სამგზავრო ხარჯებს 1,000 ევროს ოდენობით.

11 აპრილი, 2020

ამ წევრობის მოპოვებით, სეუ გახდა ევროპული საგანმანათლებლო საზოგადოების წევრი, რომელიც აერთიანებს ევროპის სხვადასხვა უნივერსიტეტს და ქმნის ერთიან პლატფორმას სადაც ხდება საუკეთესო პრაქტიკის და გამოცდილების გაზიარება როგორც აკადემიური ისე ადმინისტრაციული პროფესიონალების მიერ.

11 აპრილი, 2020

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი) დასაკავებლად მედიცინის ფაკულტეტზე მედიცინის ინგლისურენოვან უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე შემდეგი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად:

07 აპრილი, 2020

ონლაინ კონფერენციის მთავარი მიზანია, მსოფლიოში არსებულ რთულ პერიოდში, მეცნიერებს, მკვლევრებსა და პრაქტიკოსებს შეუქმნას შესაძლებლობა, რომ თავიანთი კვლევები გაუზიარონ ერთმანეთს და სამეცნიერო საზოგადოებას.

06 აპრილი, 2020

ასოციაცია "ELFA" დაარსდა ევროპაში იურიდიული განათლების ხარისხის ამაღლების მიზნით, იდეათა ერთიერთგაცვლის და დისკუსიის პლატფორმის უზრუნველსაყოფად. "ELFA"– ს საქმიანობის მიზანია, კოორდინაცია გაუწიოს ევროპაში იურიდიული განათლების რეფორმის პროცესს, სამართლის აქტუალური საკითხებზე დისკუსიას, ევროპაში უნივერსიტეტებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას და იურიდიული ფაკულტეტების წარმოჩენას იურისტთა ასოციაციებთან, ეროვნულ და ევროპულ ინსტიტუტებთან.

24 მარტი, 2020

2020 წლის 24 მარტს ჩატარდა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა და ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამას მიენიჭა 7 წლიანი აკრედიტაცია.

სიახლის გამოწერა