არ მსურს გამოწერა

ვაკანსიები

ვაკანსიები სტუდენტებისთვის

World Sightseeing Tbilisi - ავტობუსის ბორტგამყოლი
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 31 იანვარი, 2020
ბოლო ვადა 29 თებერვალი, 2020
World Sightseeing Tbilisi - პრომო აგენტი
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 31 იანვარი, 2020
ბოლო ვადა 29 თებერვალი, 2020
World Sightseeing Tbilisi - გამყვანი ტურების მენეჯერი
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 31 იანვარი, 2020
ბოლო ვადა 29 თებერვალი, 2020
World Sightseeing Tbilisi - შემომყვანი ტურების მენეჯერი
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 31 იანვარი, 2020
ბოლო ვადა 29 თებერვალი, 2020
ინექსფონი - კორპორაციული გაყიდვების მენეჯერი
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 31 იანვარი, 2020
ბოლო ვადა 29 თებერვალი, 2020
თბილღვინო - ადმინისტრაციული მენეჯერი
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 30 იანვარი, 2020
ბოლო ვადა 28 თებერვალი, 2020
IOTA Design - ქოფირაითერი
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 29 იანვარი, 2020
ბოლო ვადა 28 თებერვალი, 2020
IOTA Design - გაყიდვების მენეჯერი
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 29 იანვარი, 2020
ბოლო ვადა 28 თებერვალი, 2020
IOTA Design - ციფრული მარკეტინგის მენეჯერი
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 29 იანვარი, 2020
ბოლო ვადა 28 თებერვალი, 2020
IOTA Design - მარკეტინგის მენეჯერი
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 29 იანვარი, 2020
ბოლო ვადა 28 თებერვალი, 2020