არ მსურს გამოწერა

ვაკანსიები

ადმინისტრაციული ვაკანსიები

სტაჟირება ვიცე რექტორის აპარატში
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 10 აპრილი, 2019
ბოლო ვადა 19 აპრილი, 2019
მონაცემთა ანალიზის მენეჯერი
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 09 აპრილი, 2019
ბოლო ვადა 19 აპრილი, 2019
ვაკანსია საერთაშორისო ურთიერთობები
დეპარტამენტი საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური
გამოცხადების თარიღი 28 თებერვალი, 2019
ბოლო ვადა 31 მარტი, 2019
საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი
დეპარტამენტი საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური
გამოცხადების თარიღი 09 აგვისტო, 2018
ბოლო ვადა 09 მარტი, 2018
დეკანის პოზიცია
დეპარტამენტი დეკანატი
გამოცხადების თარიღი 18 ივლისი, 2018
ბოლო ვადა 19 სექტემბერი, 2018
კარიერული განვითარების ცენტრის მენეჯერი
დეპარტამენტი კარიერული განვითარების ცენტრი
გამოცხადების თარიღი 12 ივლისი, 2018
ბოლო ვადა 17 აგვისტო, 2018
საზოგადოებასთან ურთიერთობის და სერვისების მართვის დეპარტამენტის უფროსის თანაშემწე
დეპარტამენტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის და სერვისების მართვის დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 11 ივლისი, 2018
ბოლო ვადა 27 აგვისტო, 2018
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერი
დეპარტამენტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური
გამოცხადების თარიღი 25 ივნისი, 2018
ბოლო ვადა 27 აგვისტო, 2018