სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სამართლის სამაგისტრო პროგრამა

საგამოცდო საკითხები

ინგლისურის ტესტიგერმანულის ტესტი

ფრანგულის ტესტი

სამართლის სამაგისტრო გამოცდის სპეციალობის საგამოცდო საკითხები

სამართლის სამაგისტრო პროგრამა