არ მსურს გამოწერა

სამეცნიერო კონფერენციები

მიმდინარე სამეცნიერო კონფერენციები

10 ნოემბერი
12:00 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, წინანდლის ქ. N 17

ბიანუალური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია SEU ISC 2019-ისთვის სამეცნიერო ნაშრომების მიღება დაიწყო.