არ მსურს გამოწერა

სამეცნიერო კონფერენციები

მიმდინარე სამეცნიერო კონფერენციები

16 მაისი
აპლიკაცია zoom

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, უდიდესი კერძო და ტექნოლოგიური მიღწევების თვალსაზრისით წამყვანი უნივერსიტეტი, იწყებს პირველ საერთაშორისო ონლაინ სამეცნიერო კონფერენციას, ,,თანამედროვე გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში” პოლონეთის ლაზარსკის უნივერსიტეტთან ერთად, რომელიც გამოირჩევა განათლების მაღალი ხარისხით, რაც მას უკვე მრავალი წელია აყენებს პოლონეთის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან უნივერსიტეტთა რეიტინგში