სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სამეცნიერო კონფერენციები

სამეცნიერო კონფერენციები

მიმართულება - ბიზნესი და ონომიკა:

ვალერი მოსიაშვილი: საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს პროფესორი

დავით ჩახვაშვილი: საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს პროფესორი

მურად ნარსია: ხარისხი: საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს პროფესორი

თენგიზ თაქთაქიშვილი: საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს ასოცირებული პროფესორი

მიმართულება - ტურიზმი

კობა არაბული: საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს პროფესორი

ნიკო კვარაცხელია: ხარისხი: საქართველოს ერონული უნივერსიტეტი სეუ-ს მოწვეული სპეციალისტი

მიმართულება - სამართალი

ბესიკ ლოლაძე: საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს პროფესორი

გიორგი ციცაგი: ხარისხი: საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს პროფესორი

იოსებ ვარძელაშვილი: ხარისხი: საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს პროფესორი

თეა ჯუღელი: ხარისხი: საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს ასოცირებული პროფესორი


მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები

მადონა კეკელია: ხარისხი: საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს პროფესორი

დალი ოსეფაშვილი: ხარისხი: საქართველოს ერონული უნივერსიტეტი სეუ-ს მოწვეული სპეციალისტი


მიმართულება - ჰუმანიტარული მეცნიერებები

ქეთი ნიჟარაძე: ხარისხი: საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს ასოცირებული პროფესორი

ციცინო ბუკია: ხარისხი: საქართველოს ერონული უნივერსიტეტი სეუ-ს მოწვეული სპეციალისტი

მიმართულება - მედიცინა/ჯანდაცვა

ირაკლი ამირანაშვილი: ხარისხი: საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს პროფესორი

ივანე აბიათარი: ხარისხი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი