სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სამეცნიერო კონფერენციები

არქივი

23 აგვისტო
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუს

საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ჩატარდება საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს კამპუსში, მისამართზე ქ. თბილისი, წინანდლის ქ. N9 კონფერემციის ჩატარების პერიოდი: 2018 წლის 26 მაისი კონფერენციაში მონაწილეობა შეუძლია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკადემიურ პერსონალს, მკვლევარებს და დოქტორანტებს

Message body empty