სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

მართვა

სამეცნიერო-კვლევითი განვითარებისა და პროექტების მართვის სამსახური

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU-ს სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერის მიზნით შექმნილია  სამეცნიერო კვლევითი განვითარებისა და პროექტების მართვის დეპარტამენტი. დეპარტამენტის საქმიანობას არეგულირებს უნივერსიტეტის წესდება და სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის დებულება.

დეპარტამენტის ფუნქციები 

 • კვლევითი დებულებების შემუშავება და განვითარება;
 • კვლევის შედეგების ანალიზი;
 • კვლევითი საქმიანობის და სტრატეგიის შემუშავება/მონიტორინგი;
 • საგრანტო დებულებათა შემუშავება/განვითარება/მონიტორინგი;
 • საუნივერსიტეტო საგრანტო სქემის მართვა;
 • გარე საგრანტო განაცხადების მართვა;
 • ტრენინგის ჩატარება აკადემიური პერსონალისთვის კვლევითი წინადადებების შემუშავების შესახებ;
 • საერთაშორისო კვლევითი პროექტების მართვა;
 • კონსულტაციების თაობაზე მიდგომის შემუშავება;
 • კლიენტებთან კვლევითი მიმართულებით კონსულტაციის პროცესის მართვა;
 • საკონსულტაციო პროექტების მართვა;
 • სადოქტორო პროგრამის რეგულაციათა შემუშავება და განხილვა;
 • სადოქტორო პროგრამის მენეჯმენტის მხარდაჭერა;
 • ანტიპლაგიატის პოლიტიკის გატარება.
 • უნივერსიტეტში არსებული პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალის SEU & SCIENCE გამოცემის ორგანიზაციული და ტექნიკური მხარდაჭერა
Message body empty