სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

მართვა

სამეცნიერო აქტივობების მენეჯერი

  • საკონტაქტო ელ. ფოსტა: [email protected]
  • ანა ცეცხლაძე
  • ეკონომიკა და მართვა (მაგისტრთან გათანაბრებული)


2020 წლის სექტემბრიდან არის საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუს სამეცნიერო აქტივობების მენეჯერი.

2017-2020 წლებში მუშაობდა გრიგოლ რობაქიძის სახ. უნივერსიტეტში საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის ადმინისტრირების ოფისის მენეჯერად.

1994 წლიდან 2017 წლამდე დასაქმებული იყო სხვადასხვა კერძო და სახელმწიფო დაწესებულებებში.

განათლება:

1988-1993 წლებში სწავლობდა საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში. აგროსამრეწველო კომპლექსის დარგთა ეკონომიკისა და მართვის სპეციალობით.

სხვადასხვა დროს გავლილი აქვს სხვადასხვა საოფისე და საბუღალტრო პროგრამები, ასევე სპეციალური ტრენინგ კურსები: საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში ცნობადობის გაუმჯობესების მეთოდებისა და საშუალებების შესახებ, დროის მენეჯმენტში, საქმისწარმოებასა და საარქივო საქმეში.

Message body empty