სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

გამოცემები

სარედაქციო გუნდის შემადგენლობა

სარედაქციო კოლეგია

 • ანა ფირცხალაშვილი

სამართლის დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს ვიცე-რექტორი სამეცნიერო კვლევითი მიმართულებით (თავმჯდომარე)

 • გიორგი ღავთაძე

დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს ვიცე-რექტორი სასწავლო მიმართულებით

 • გოდერძი ბუჩაშვილი

დოქტორი ასოც. პროფესორი  საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს ვიცე-რექტორი ადმინისტრაციული მიმართულებით

 • საშა ფლემინთცი

სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი, bbw Gruppe გენარალური დირექტორი.

განათლების კვლევის და ადმინისტრირების ინსტიტუტის დირექტორი. 

ბერლინისა და ბრანდენბურგის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი.

 • შტეფან შლენქერ

აღმოსავლეთ შვეიცარიის უნივერსიტეტის პროფესორი, დოცენტი

ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის საერთაშორისო სამეცნიერო მრჩეველი

 • ექართ კლაინი

ემ. პროფესორი, პოტსდამის უნივერსიტეტი. ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამფუძნებელი დირექტორი

ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის საერთაშორისო სამეცნიერო მრჩეველი

 • მარტინ დალი

ლაზარსკის უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის დეკანი, დოქტორი

პოლონეთის უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან არსებული აკრედიტაციის საბჭოს წევრი 

ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის საერთაშორისო სამეცნიერო მრჩეველი

 • ანდრეა აპოლონი

რომის ტორ ვერგატას უნივერსიტეტის პროფესორი

ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის საერთაშორისო სამეცნიერო მრჩეველი

 • ჯოაშენ ფრანცკე

პროფესორი, დოქტორი, პოტსდამის უნივერსიტეტის ლექტორი

პოტსდამის უნივერსიტეტთან არსებული ადგილობრივი თვითმმართველობის კვლევის ინსტიტუტის გამგეობის წევრი.

ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის საერთაშორისო სამეცნიერო მრჩეველი

 • მარკუს კერბერი

სამართლის დოქტორი, ბერლინის ტექნიკური უნივერსიტეტის, ეკონომიკური სამართლისა და ეკონომიკურ სწავლებათა ინსტიტუტის პროფესორი.

ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის საერთაშორისო სამეცნიერო მრჩეველი

 • იუსტინა ბოკაიო

დოქტორი, ვროცლავის უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობებისა და ევროპული ინტეგრაციის კვლევების დეპარტამენტი.

ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის საერთაშორისო სამეცნიერო მრჩეველი

 • ეკატერინე ქარდავა

სამართლის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნიევერსიტეტის ასოც. პროფესორი,

საჯარო სამსახურის ბიუროს თავმჯდომარე.

დარგობრივი მიმართულებები

სამართალი

მიმართულების თავჯდომარე: სერგო ჭელიძე საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU

მიმართულების ედიტორები:

 • თეა ჯუღელი - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU
 • ბესიკ ლოლაძე - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU
 • გიორგი ციცაგი - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU

   

ეკონომიკა

მიმართულების თავჯდომარე: თენგიზ თაქთაქიშვილი საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU

მიმართულების ედიტორები:

 • ლაშა ზივზივაძე - ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტი 
 • პაატა შურღაია - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU
 • დავით ჩახვაშვილი - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU


ადმინისტრირება/მართვა

მიმართულების თავჯდომარე: რუსუდან ბერიაშვილი - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU

მიმართულების ედიტორები:

 • ლარისა პატარაია - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • ლევანი დუნდუა - აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი  
 • თამარ კაკუტია - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 


ფსიქოლოგია

მიმართულების თავჯდომარე:  ნოდარ სარჯველაძე - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU

მიმართულების ედიტორები:

 • მადონა კეკელია - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU
 • ინა შანავა - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU
 • გიორგი  დონაძე - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU
 • ლია ქურხული - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU

   

ჟურნალისტიკა

მიმართულების თავჯდომარე: თინათინ ზაქარაშვილი - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU

მიმართულების ედიტორები:

 • ია მახარაძე - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU
 • მარინე გერმანიშვილი - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU


პოლიტიკის მეცნიერებები

მიმართულების თავჯდომარე: აკაკი აბზიანიძე - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU

მიმართულების ედიტორები:

 • ეკა დარბაიძე - ივ. ჯავახიშვილის  სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
 • მარინე იტრიაშვილი - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU
 • ქრისტინე მაჭარაშვილი - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEUტექნიკური რედაქტორები:

 • ანა ცეცხლაძე

Message body empty