სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სამეცნიერო ჟურნალი "VECTORS OF SOCIAL SCIENCES"

ჟურნალის ინდექსირება

EuropubEuropub WorldcatWorldcat SIS Scientific GroupSIS Scientific Group IP Indexing: IPI Value (2.97)IP Indexing: IPI Value (2.97) OAJIOAJI DRJIDRJI J-GateJ-Gate ISSNISSN CiteFactorCiteFactor Advanced Science IndexAdvanced Science Index ScienceGateScienceGate International Scientific IndexingInternational Scientific Indexing ResearchBibResearchBib Google ScholarGoogle Scholar ScilitScilit CrossrefCrossref DOIDOI