სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

პერსონალი


ეკა დარბაიძე

თამარ კახნიაშვილი

თორნიკე რაზმაძე

ირაკლი მეფარიშვილი

მადონა კეკელია

მარიამ გვილავა


მაკა დოლიძე

ნინო ჩერქეზიშვილი

რუსუდან მაჩაიძე

რუსუდან მხეიძე

ქრისტინე მაჭარაშვილი

Message body empty