სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

იურიდიული ფაკულტეტი

პერსონალი

ბექა ქანთარია

თამარ ავალიანი

თამარ ლალიაშვილი

ილონა გაგუა

ლალი ლაზარაშვილი

ლევან მახარაშვილი

მარიამ კვერნაძე

მაკა ქარდავა

ხატია შეყილაძეMessage body empty