სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სტუდენტური კლუბები

ფსიქოლოგთა კლუბი

კლუბის საქმიანობის ძირითადი მიზნებია: 

 • ფსიქოლოგიის პროგრამის სტუდენტებისთვის პროფესიასთან საკუთარი თავის იდენტიფიცირებაში ხელის შეწყობა;
 • სხვადასხვა ღონისძიებების მოწყობით, სტუდენტებისთვის სტუდენტური ცხოვრების გახალისება;
 • თეორიული ინფორმაციის მიღებასთან ერთად, პრაქტიკული სავარჯიშოების გაკეთება;
 • ფსიქოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებისთვის ჯგუფური მუშაობისთვის საჭირო უნარების გამომუშავება;
 • კლუბის საზოგადოებრივი აღიარების ხარისხისა და პრესტიჟის ამაღლება.


კლუბის საქმიანობის მიმართულებებია:

 • პროფესორ მასწავლებლებთა და სტუდენტ ფსიქოლოგთა თემატური შეხვედრების ჩატარება;
 • ინფორმაციის გავრცელება კლუბის საქმიანობისა და დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ;
 • გამოცდილი და კომპეტენტური ვიწრო სპეციალისტების ხელმძღვანელობით, ფსიქოლოგიის სხვადასხვა მიმართულების ირგვლივ, სტუდენტთა დისკუსიების მოწყობა;
 • ქართველ და უცხოელ მეცნიერთა მიმართ მიძღვნილი საღამოების (იუბილეების) მოწყობა, რომელთაც დიდი წვლილი შეიტანეს ფსიქოლოგიის მეცნიერების განვითარებაში;
 • მრავალფეროვანი ღონისძიებების ჩატარების მიზნით, ფსიქოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებთან, პროფესორ მასწავლებლებთან და ვიწრო სპეციალისტებთან თანამშრომლობა (როგორც სეუ-ს აკადემიურ პერსონალთან, ასევე უნივერსიტეტს გარეთ არსებულ პროფესიონალებთან).


საკონტაქტო:

 • ზურაბ შათირიშვილი
 • ტელ: 592185429
 • ელ-ფოსტა: [email protected]