სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სტუდენტური კლუბები

ფსიქოლოგთა კლუბი

კლუბის საქმიანობის ძირითადი მიზნებია: 

  • ფსიქოლოგიის პროგრამის სტუდენტებისთვის პროფესიასთან საკუთარი თავის იდენტიფიცირებაში ხელის შეწყობა;
  • სხვადასხვა ღონისძიებების მოწყობით, სტუდენტებისთვის სტუდენტური ცხოვრების გახალისება;
  • თეორიული ინფორმაციის მიღებასთან ერთად, პრაქტიკული სავარჯიშოების გაკეთება;
  • ფსიქოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებისთვის ჯგუფური მუშაობისთვის საჭირო უნარების გამომუშავება;
  • კლუბის საზოგადოებრივი აღიარების ხარისხისა და პრესტიჟის ამაღლება.


კლუბის საქმიანობის მიმართულებებია:

  • პროფესორ მასწავლებლებთა და სტუდენტ ფსიქოლოგთა თემატური შეხვედრების ჩატარება;
  • ინფორმაციის გავრცელება კლუბის საქმიანობისა და დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ;
  • გამოცდილი და კომპეტენტური ვიწრო სპეციალისტების ხელმძღვანელობით, ფსიქოლოგიის სხვადასხვა მიმართულების ირგვლივ, სტუდენტთა დისკუსიების მოწყობა;
  • ქართველ და უცხოელ მეცნიერთა მიმართ მიძღვნილი საღამოების (იუბილეების) მოწყობა, რომელთაც დიდი წვლილი შეიტანეს ფსიქოლოგიის მეცნიერების განვითარებაში;
  • მრავალფეროვანი ღონისძიებების ჩატარების მიზნით, ფსიქოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებთან, პროფესორ მასწავლებლებთან და ვიწრო სპეციალისტებთან თანამშრომლობა (როგორც სეუ-ს აკადემიურ პერსონალთან, ასევე უნივერსიტეტს გარეთ არსებულ პროფესიონალებთან).


საკონტაქტო: