სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სტუდენტური კლუბები

ფსიქოლოგთა კლუბი

ფსიქოლოგთა კლუბის მიზნებია:

 • მრავალფეროვანი აქტივობების განხორციელებით დაეხმაროს სტუდენტებს საკუთარი ინტერესებისა და უნარების რეალიზებაში;
 • აუმაღლოს პროფესიული ცნობიერება და ხელი შეუწყოს მათ კარიერულ წარმატებას;
 • ჩამოუყალიბოს უნივერსიტეტისა და ერთმანეთის მიმართ დადებითი ემოციები და ლოიალობა.

კლუბის საქმიანობის მიმართულებები:

 • საჯარო ლექციების, შეხვედრების, ტრენინგების, კონფერენციების, კინოჩვენებების, დებატების, სხვადასხვა შემეცნებითი ან/და გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება, რომელიც დაკავშირებული იქნება ფსიქოლოგიასთან;
 • ფსიქოლოგიური აზროვნებისა და ინფორმირების მდგრადი გარემოს შექმნა;
 • კლუბის სახელის პოპულარიზაცია და პრესტიჟის ამაღლება;
 • საქველმოქმედო საქმიანობა;
 • ურთიერთკავშირების დამყარება და გაღრმავება სხვადასხვა, ანალოგიური ინტერესების/ მიზნების მქონე ახალგაზრდულ/სტუდენტურ კლუბებთან.

სეუ-ს ფსიქოლოგთა კლუბის თავმჯდომარე: 

 • ბექა ბერიძე, 
 • ტელ: 574939674
 • ელ.ფოსტა: [email protected]

Message body empty