სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სტუდენტური კლუბები

სტუდენტები ევროკავშირის გზაზე

კლუბის მიზნებია:

 • სტუდენტების ცნობიერების ამაღლება ევროკავშირის როლსა და დანიშნულებაზე საქართველოს ევროპეიზაციის პროცესში;
 • ევროკავშირის პროგრამების შესახებ ცნობიერების ამაღლება;
 • ქართველი სტუდენტების ცნობიერების ამაღლება „ერასმუს+ჟან მონეს მოდულის“ შესახებ;
 • სტუდენტებში არაფორმალური განათლების შესახებ ცნობადობის გაღრმავება;
 • არაფორმალური განათლების პოპულარიზაცია და მისი მეთოდების შესწავლა;
 • საერთაშორისო ურთიერთობის პროგრამის სტუდენტებისთვის, როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული ცოდნის გაღრმავება.

კლუბის საქმიანობის მიმართულებები:

 • სტუდენტური ცხოვრების გამრავალფეროვნება და პროდუქტიულ გარემოში მუშაობის შესაძლებლობა;
 • სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება; (ტრენინგების/მასტერკლასების/სამუშაო შეხვედრების, პროექტების, საჯარო ლექციებისა და ა.შ);
 • საგანმანათლებლო პროექტებში სტუდენტების ჩართულობის გაზრდა;
 • თანამშრომლობის გაღრმავება სხვა უნივერსიტეტების კლუბებთან, სტუდენტურ თვითმმართველობებთან;
 • არაპოლიტიკურ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათ პროექტებში ჩართულობა;
 • თანამშრომლობის გაღრმავება ევროპის უმაღლეს საგანმანათლებლო სასწავლო დაწესებულებებთან.

კლუბის თავმჯდომარე:

 • მარიამ მეყანწიშვილი
 • ტელ: 557336310
 • ელ.ფოსტა:  [email protected]
Message body empty