სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სტუდენტური კლუბები

ციფრულ მეცნიერებათა კლუბი

ციფრულ მეცნიერებათა კლუბის მიზნებია:

  • საზოგადოებისთვის ცნობიერების ამაღლება ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით;
  • სტუდენტთა მხარდაჭერა მათი ინტერესების რეალიზებისთვის;
  • თემატურ აქტივობებში სტუდენტთა ჩართულობის გაზრდა;
  • ინფორმაციული ტექნოლოგიების პოპულარიზაცია ახალგაზრდებში. 

კლუბის საქმიანობის მიმართულებები:

  • ინფორმაციული ტექნოლოგიების, მონაცემთა მეცნიერების და ხელოვნური ინტელექტის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისთვის პროექტების განხორციელება;
  • სტუდენტთა ცნობიერების ამაღლების მიზნით შეხვედრების ორგანიზება;
  • უნივერსიტეტის სხვა კლუბებთან ურთიერთობის დამყარება და განვითარება.

ციფრულ მეცნიერებათა კლუბის თავმჯდომარე:

  • გვანცა ბეღელური;
  • ტელ: 500 05 22 79;
  • ელ ფოსტა: [email protected] .
Message body empty