სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

კონფერენციები და ღონისძიებები

სტუდენტური კონფერენცია SEU ISSC 2019

03 თებერვალი
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი წინანდლის ქ. N17 12:00

ბიანუალური საერთაშორისო სტუდენტური კონფერენცია SEU ISSC 2019-ისთვის სტუდენტური სამეცნიერო ნაშრომების მიღება დაიწყო. მულტიპროფილური კონფერენცია საშუალებას აძლევს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებს წარმოადგინონ სამეცნიერო ნაშრომები შემდეგი მიმართულებებით:

 • ბიზნესი და ეკონომიკა
 • ტურიზმი
 • სამართალი
 • სოციალური მეცნიერებები (ფსიქოლოგია, ჟურნალისტიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები და სხვა)
 • განათლება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები
 • ჯანდაცვა/მედიცინა
 • მატემატიკა და ზუსტი მეცნიერებები
 • ინჟინერია და ინფორმატიკა


სტუდენტთა სამეცნიერო ნაშრომები გაივლიან რეფერირებას.

 • კონფერენციის სამუშაო ენებია: ქართული და ინგლისური.
 • ნაშრომების წარმოდგენა განხორციელდება როგორც ზეპირი, ასევე პოსტერული პრეზენტაციის სახით. 
 • სამეცნიერო ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ან ინგლისურ ენაზე.
 • აბსტრაქტი წარმოდგენილი უნდა იყოს როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ ენებზე.
 • მიიღება როგორც ინდივიდუალური, ასევე თანაავტორობით შესრულებული ნაშრომები (არაუმეტეს ორი ავტორი). მონაწილეს ან მონაწილეთა ჯგუფს შეუძლია წარმოადგინოს მაქსიმუმ ორი სამეცნიერო ნაშრომი.
 • დაიბეჭდება საკონფერენციოდ მიღებული ნაშრომების აბსტრაქტები.
 • საუკეთესო ნაშრომები გამოქყვეყნდება უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე.
 • მონაწილე სტუდენტებს კონფერენციის დასრულების ცერემონიაზე გადაეცემათ სერთიფიკატები.
 • კონფერენციაზე დასწრება თავისუფალია. 
 • კონფერენციაში მონაწილეობა ფინანსდება საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს მიერ.
 • კონფერენციაზე რეგისტრაცია (მონაწილის ელექტრონული რეგისტრაცია და სტატიის წარმოდგენა) წარმოებს 2018 წლის 28 დეკემბრის ჩათვლით.

საკონფერენციო ნაშრომის შესრულების სტანდარტები

საკონფერენციო ნაშრომები მიიღება მისამართზე Conference@seu.edu.ge