სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

კონფერენციები და ღონისძიებები

სტუდენტური კონფერენციები

22 ივნისი
Zoom.us

საერთაშორისო სტუდენტურ კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერი უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის და მაგისტრატურისა საფეხურის სტუდენტებს.

16 თებერვალი
zoom.us

მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერი უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და სადოქტორო საფეხურის სტუდენტებს

16 ივნისი
zoom.us

სტუდენტური ონლაინ სამეცნიერო კონფერენციისთვის სამეცნიერო ნაშრომების მიღება დაიწყო! მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერი უნივერსიტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებს შემდეგი მიმართულებებით:

30 ნოემბერი
12:00 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, წინანდლის 17

ბიანუალური საერთაშორისო სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია SEU ISSC 2019- ისთვის სტუდენტური სამეცნიერო ნაშრომების მიღება დაიწყო.