სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

ანონსები

24 მაისი

24-30 მაისს საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი სოხუმის უნივერსიტეტის თანამონაწილეობით უმასპინძლებს მე-3 საერთაშორისო საგაზაფხულო სკოლას „აფხაზეთი: უძველესი დროიდან დღემდე (ისტორიულ-კულტუროლოგიური ასპექტები)“.

01 აპრილი

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU აცხადებს მობილობის კონკურსს სტუდენტებისთვის, 2024-2025 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრზე, პარტნიორ Yaşar უნივერსიტეტში - https://www.yasar.edu.tr/en/ 

22 მარტი

ჟურნალი „SEU&SCIENCE“ გამოიცემა ბიანუალური კრებულის სახით. იგი საშუალებას აძლევს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკადემიურ პერსონალს, მკვლევრებსა და დოქტორანტებს წარმოადგინონ სამეცნიერო ნაშრომები შემდეგი მიმართულებებით:

11 მარტი

საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ SEU-ში ჟურნალისტიკის პროგრამის ინიციატივითა და კარიერული განვითარებისა და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახურის მხარდაჭერით, ცხადდება შიდა საუნივერსიტეტო ფოტოკონკურსი.

სიახლის გამოწერა