სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

ცხადდება ახალგაზრდა მკვლევართა სამეცნიერო სტატიების კონკურსი.

08 ოქტომბერი

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტს სეუს და ლაზარსკის უნივერსიტეტსა (პოლონეთი)შორის არსებული „ევროპული ინტეგრაციის კვლევითი ჯგუფის“ ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში

სტატია ხელს უნდა უწყობდეს ევროპული ინტეგრაციის განვითარებას და უნდა აკმაყოფილებდეს ერთ-ერთ შემდეგ მოთხოვნას: 

  • ინტერდისციპლინარული ხედვის საფუძველზე ევროპულ საკითხებთან დაკავშირებული კვლევა;
  • ევროპულ ინტეგრაციასთან დაკავშირებული საკითხების მეცნიერული, პრაქტიკის პრობლემებისა და საზოგადოებაში აქტუალური საკითხების კვლევა;
  • საკანონმდებლო ან/და საჯარო პოლიტიკის მიმართულებით წინადადებების შემუშავება კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის მიზნით;

კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს ყველა ახალგაზრდა, ბაკალავრის ან მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მქონე მკვლევარს.

სტატიები მიიღება ქართულ და ინგლისურ ენაზე. 
სტატიის შესრულების წესებს შეგიძლიათ გაეცნოთ მითითებულ ბმულზე: https://www.seu.edu.ge/ka/1533/

სტატიების მიღება იწყება 2020 წლის 15 ოქტობრიდან და გრძელდება 2021 წლის 15 იანვრამდე. ელ-ფოსტაზე:  [email protected]

გამარჯვებული გამოვლინდება 2021 წლის 1 მარტს.  

სამ გამარჯვებულს გადაეცემა ფულადი ჯილდო და ხოლო შერჩეული ნაშრომები გამოქვეყნდება საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს სამეცნიერო ჟურნალში "სეუ და მეცნიერება" ან ლაზარსკის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის ჟურნალში "ეკონომიკა და პოლიტიკური აზროვნება".

Message body empty