სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

USAID/PROLoG - ი აცხადებს მცირე გრანტების პროგრამას

05 ნოემბერი

აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების პროგრამა USAID/PROLoG აცხადებს მცირე გრანტების პროგრამას COVID-19 კრიზისის დასაძლევად.  

პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ასევე სასწავლო/აკადემიურ დაწესებულებებს. 

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა  2021 წლის 31 იანვარი. 

დეტალური ინფორმაცია და განაცხადის ფორმები იხილეთ თანდართულ დოკუმენტებში:

Budget Notes COVID 19 Grants application form COVID 19 Response Grant RFA ANNEX budget

Message body empty