სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

პი ემ სი კვლევითი ცენტრი და კონრად ადენაუერის ფონდი აცხადებს კონკურსს კვლევის დაფინანსებაზე

05 ნოემბერი

 პი ემ სი კვლევითი ცენტრი და კონრად ადენაუერის ფონდი აცხადებს კონკურსს კვლევის დაფინანსებაზე. გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდება პოლიტიკის კვლევა ორი მიმართულებით: 

  • კიბერუსაფრთხოება და კიბერდანაშაული საქართველოში;
  • ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიები საქართველოში. 

 დეტალური ინფორმაცია კონკურსის პირობებისა და საკვლევი თემების თაობაზე იხილეთ თანდართულ დოკუმენტებში:

KAS AI Open announcement.pdf 

KAS AI Research proposal.pdf 

KAS CS Open announcement.pdf 

KAS CS Research proposal.pdf

Message body empty