სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

საჯარო ლექცია - „აშშ-ის სამთავრობო ეკონომიკური პოლიტიკა პანდემიის პირობებში“

05 მარტი
zoom.us 18:00

მომხსენებელი: დალი ხოხობაშვილი - აშშ ფედერალური შიდა შემოსავლების სამსახურის ლიცენზირებული აგენტი გადასახადების დარგში, სქართველოს ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი

ლექციის თემატიკა:

  • პანდემიის ეკონომიკა აშშ-ში;
  • სახელმწიფოს პრაქტიკული ღონისძიებები ეკონომიკის დასახმარებლად, სოციალური და ეკონომიკური სტიმულირება;
  • დაბალპროცენტიანი სესხები ბიზნესებს კომერციული ბანკების საშუალებით;
  • კრედიტების ბიზნესებისათვის ხელმისაწვდომობა;
  • მასტიმულირებელი პაკეტი ოჯახებისთვის;
  • პარალელი „დიდ დეპრესიასთან“;
  • უმუშევრობა და უმუშევრობის დახმარება.

კითხვა-პასუხის რეჟიმი

ონლაინ შეხვედრის ლინკი.

Message body empty