სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

პერსონალური მონაცემების დაცვის ელჩები

22 დეკემბერი

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური იწყებს „პერსონალური მონაცემების დაცვის ელჩების“ პროექტის მეორე ნაკადში მონაწილეობის მსურველთა განაცხადების მიღებას.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტებს, როგორც ბაკალავრიატის, ისე მაგისტრატურის საფეხურიდან.

როგორ უნდა გახდე „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ელჩი“?

2021 წლის 22 დეკემბრამდე, გადაიღე და ქვემოთ მითითებულ ელ. ფოსტაზე, შენს რეზიუმესთან ერთად გამოგზავნე სამოტივაციო ვიდეო - თუ რატომ გინდა გახდე „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ელჩი“. გაიარე შესარჩევი ეტაპები წარმატებით და მონაწილეობა მიიღე პროექტში, რომელიც უნიკალურ გამოცდილებას გპირდება.


კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:

 • უნდა იყოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მოქმედი სტუდენტი (ბაკალავრიატის ან მაგისტრატურის საფეხური);
 • უნდა ჰქონდეს მაღალი აკადემიური მოსწრება;
 • უნდა იყოს აქტიური, ორგანიზებული და ჰქონდეს ეფექტიანი კომუნიკაციის უნარი;
 • უნდა ჰქონდეს სიახლეების დანერგვის მოტივაცია და ახალი იდეების ინიცირების უნარი;
 • დაინტერესებული უნდა იყოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხებითა და სამსახურის საქმიანობით.


კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად კანდიდატებმა ელ. ფოსტაზე - [email protected] უნდა წარმოადგინონ:

 • რეზიუმე (CV);
 • უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ მიმდინარე სემესტრში გაცემული ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ;
 • ცნობა აკადემიური მოსწრების შესახებ;
 • მიუთითონ მინიმუმ ერთი რეკომენდატორის სახელი, გვარი და საკონტაქტო ინფორმაცია;
 • თავიანთი ხედვა, როგორ წარმოუდგენიათ აღნიშნული პროგრამის განხორციელება (წერილობითი ფორმით, კონკრეტული მაგალითების საფუძველზე);
 • პროგრამაში მონაწილეობის მოტივაციის დასაბუთება (ვიდეო ჩანაწერის ფორმით).


საუკეთესო კანდიდატები გამოვლინდებიან განაცხადების გადარჩევისა და გასაუბრების გზით (გასაუბრება ჩატარდება დისტანციურად).

პროექტის შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, იხილოთ ბმული:

https://personaldata.ge/ka/press/post/7761

Message body empty