სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

მედია და გალერეა

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შეხვედრა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან