სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

მედია და გალერეა

მემორანდუმი SEU-სა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შორის