სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

მედია და გალერეა

ჩატარდა ევროპული ინტეგრაციის კვლევითი ცენტრის პრეზენტაცია