სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

მედია და გალერეა

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხებზე სტუდენტების სტატიების კრებულის პრეზენტაცია გაიმართა