სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

მედია და გალერეა

SEU-სა და ადამიანის განვითარების ღია საერთაშორისო უნივერსიტეტ „უკრაინა“-ს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა