სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

ჩატარდა ფსიქოლოგიური კონსულტირებისა და ტრენინგების ცენტრის გაცნობითი შეხვედრა

25 მაისი, 2021

25 მაისს, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU-ს ბაზაზე არსებული ,,ფსიქოლოგიური კონსულტირებისა და ტრენინგების ცენტრის’’ ორგანიზებით ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა. შეხვედრის თემა გახლდათ ,,სტუდენტების ფსიქოლოგიური კონსულტირება და ტრენინგები’’.

ნოდარ სარჯველძემ - SEU-ს აფილირებული პროფესორი, ფსიქოკონსულტანტი და ,,ფსიქოლოგიური კონსულტირებისა და ტრენინგების ცენტრის’’ ხელმძღვანელმა სტუდენტებს გააცნო ფსიქოლოგიური კონსულტირების არსი და მნიშვნელობა.

შეხვედრაზე განიხილეს შემდეგი საკითხები:

  • რა არის ფსიქოლოგიური კონსულტირება
  • რაში დაგვეხმარება ფსიქოლოგიური კონსულტირება
  • როდის შეიძლება მივმართოთ ფსიქოლოგიურ კონსულტირებას და ა.შ.

აღსანიშნავია, რომ ცენტრის მიზანი სტუდენტებისთვის ფსიქოლოგიური კონსულტირების ხელმისაწვდომობაა, აღნიშნული სერვისით სარგებლობა შესაძლებელია ინდივიდუალური სესიების, ჯგუფური სესიების