სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

აკადემიური კონკურსის საბოლოო შედეგები

25 მაისი, 2021

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე განათლების ადმინისტრირების მიმართულებით ჩატარებულ აკადემიურ კონკურსში კომისიის გადაწყვეტილებით შერჩეულ იქნა შემდეგი პირი:

პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

  • გოდერძი ბუჩაშვილი