სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

სამუშაო შეხვედრა Erasmus+ თან

14 ივლისი, 2021

13 ივლისს, სეუ-ში სამუშაო შეხვედრა გამართა Erasmus+ საქართველოს ეროვნული ოფისის კოორდინატორმა ლიკა ღლონტმა.

შეხვედრის ფარგლებში მოხდა Erasmus+ ის პროექტების შესახებ ინფორმაციის გაზიარება, განიხილეს ისეთი საკითხები როგორიცაა სტუდენტების და აკადემიური პერსონალის მობილობა საერთაშორისო პარტნიორ უნივერსიტეტებს შორის, გაცვლითი პროგრამების მნიშვნელობა, ახალი პარტნიორობის ფორმირების პერსპექტივები.

განიხილეს სამომავლო შესაძლებლობები როგორციცაა ინსტიტუციური განვითარების და ჟან მონეს საგრანტო პროექტები.

შეხვედრას ესწრებოდნენ სეუ-ს აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალი.