სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

ESI-SEU-საერთაშორისო მობილობა

25 აგვისტო, 2021

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ ევროპის სამეცნიერო ინსტიტუტთან (ESI) გაფორმებული თანამშრომლობის ფარგლებში, გთავაზობთ საერთაშორისო მობილობის შესაძლებლობას. პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს სამ სემესტრს და ითვალისწინებს სამეცნიერო- კვლევით აქტივობებს.

დეტალური ინფორმაცია პროგრამაში მონაწილეობის თაობაზე შეგიძლიათ იხილოთ თანდართულ დოკუმენტში და ვებ-გვერდზე: https://euinstitute.net/post-doctoral-programme/

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ დოკუმენტი