სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

ტრენინგი თემაზე: ბავშვის განვითარების პირველი 1001 დღე

03 მაისი, 2022

3 მაისს, საქართველოს ეროვნულმა უნივერსიტეტმა SEU-მ უმასპინძლა ტრენინგს თემაზე: „ბავშვის განვითარების პირველი 1001 დღე.“

სპიკერი: ქეთევან გურეშიძე - SEU კლინიკის პედიატრი, ოჯახის ექიმი.

ტრენინგზე განხილულ იქნა შემდეგი საკითხები:

  • ბავშვთა ფიზიკური და ქცევითი ზრდა განვითარება ასაკობრივ ჭრილში (1 წლამდე, 2 წლამდე, 3 წლამდე);
  • დაავადებები, რომლებიც ტრანზიტორულია (გარდამავალი, ახალშობილობის პერიოდში);
  • მოვლისა და კვების თავისებურებები;
  • განახვავებები ბუნებრივ და ხელოვნურ კვებაზე მყოფ ბავშვებში.

ტრენინგი ჩატარდა დისტანციურად, Zoom პლატფორმის გამოყენებით.

მონაწილეებმა დასვეს შეკითხვები და მიიღეს საინტერესო ინფორმაცია საკითხის ირგვლივ.