სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

SEU-მ  საერთაშორისო სტუდენტურ ონლაინ კონფერენციას - ”SEU ISOC S-2022” უმასპინძლა

15 ივნისი, 2022

15 ივნისს, საქართველოს ეროვნულმა უნივერსიტეტმა SEU-მ საერთაშორისო სტუდენტურ ონლაინ კონფერენციას - ”SEU ISOC S-2022” უმასპინძლა.

კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს როგორც SEU-ს, ასევე სხვა ავტორიზებული უნივერსიტეტების ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტებმა შემდეგი მიმართულებებით:

  • ბიზნესი, ტურიზმი, ეკონომიკა, მართვა;
  • სამართალი;
  • საერთაშორისო ურთიერთობები;
  • ფსიქოლოგია;
  • ჟურნალისტიკა.

კონფერენცია გახსნა ანა ფირცხალაშვილმა - SEU-ს ვიცე-რექტორმა სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულებით.

საერთაშორისო სტუდენტურ ონლაინ კონფერენციაში ”SEU ISOC S-2022” მონაწილეობა მიიღო 100-ზე მეტმა სტუდენტმა, რომლებმაც წარმოადგინეს მრავალფეროვანი და საინტერესო მოხსენებები.

მოხსენებათა აბსტრაქტები გამოქვეყნდება კონფერენციის კრებულში.

აღსანიშნავია, რომ SEU ტრადიციულად მასპინძლობს სტუდენტურ კონფერენციებს და მხარს უჭერს აქტუალური საკითხების აკადემიურ სივრცეში  განხილვას.