სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

აკადემიური კონკურსის საბოლოო შედეგები

21 ივლისი, 2022

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე, განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაზე, კომისიის გადაწყვეტილებით შერჩეულ იქნენ შემდეგი პირები:

ასისტენტ- პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

  • ნონა ზუმბაძე