სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის შედეგები

21 ივლისი, 2022

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე კომპიუტერული მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამაზე გამოცხადებული აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის შედეგები.

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე კომპიუტერული მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამაზე, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით შერჩეულ იქნენ შემდეგი პირები:

პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

  • გულნარა ჯანელიძე;
  • თამაზ ობგაძე;

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

  • ია აფციაური;

ასისტენტ- პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

  • მარიამ შიუკაშვილი;
  • შალვა ბერიაშვილი;