სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

SEU-ს კლინიკური ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის კონსულტაციის დღე

09 სექტემბერი, 2022

9 სექტემბერს, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს კლინიკური ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის ინიციატივით, კონსულტაციის დღე ჩატარდა.

კონსულტაციის დღის ფარგლებში, პროგრამის ხელმძღვანელმა - ასისტენტ-პროფესორმა გიორგი დონაძემ განიხილა შემდეგი საკითხები:

  • პროგრამის მიზნები;
  • სწავლის შედეგები;
  • სასწავლო კურსები;
  • სწავლა - სწავლების მეთოდები;
  • პრაქტიკის ობიექტები და სხვა.