სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

ჟურნალი SEU & SCIENCE

25 ოქტომბერი, 2022

გამოიცა საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“ 2022 (13).

ჟურნალში შესულია შემდეგი ნაშრომები:

 • ვალერი მოსიაშვილი, ხათუნა გაბიცინაშვილი - „ტობინის გადასახადის“ შემოღების მიზანშეწონილობის შესახებ
 • ნინო სამჭკუაშვილი, თამარ დუდაური - მცირე და საშუალო ბიზნესი საქართველოში: პრობლემები და განვითარებისძირითადი მიმართულებები
 • ანი ბიბილური - ჯანმრთელობის დაზღვევის როლი და მნიშვნელობა საზოგადოებაში
 • ნინო ლეთანძე - საერთაშორისო ტურიზმი პანდემიის და შემდგომ პერიოდში: გამოწვევები და პერსპექტივები
 • ნინო ბორცვაძე - „ციფრული მომთაბარეები“- ს გავლენა ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებაზე საქართველოში
 • ზურა ზანგურაშვილი, მალხაზ ჭეშმარიტაშვილი - ბორჯომისა და სურამის საკურორტო ინფრასტრუქტურა და ტურისტული ნაკადების დინამიკა
 • მალხაზ ღვინჯილია, მაია ღვინჯილია - სუვენირული საგნები, როგორც კულტურული ტურიზმის პროდუქტი
 • ანა ფირცხალაშვილი, ინა შანავა - სამეცნიერო წერასთან დაკავშირებული გამოწვევები სტუდენტებთან
 • მადონა კეკელია - ურთიერთობის შედეგების სოციალური ასპექტები
 • ელისო კერესელიძე - კონფლიქტის გადაწყვეტის გენდერული თავისებურებანი
 • მარიამ გვილავა - კავშირი ემპათიასა და კონფორმიზმს შორის გენდერულ ჭრილში
 • გელა ცაავა - ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა ოკუპირებულ აფხაზეთში
 • ლია ქურხული, ნათია არჩვაძე - შფოთვითი დარღვევების საფუძვლები და ფობიები
 • იზაბელა ქირია - მომხმარებლის ქცევა
 • მაკა დოლიძე - დიასპორა და საინფორმციო საშუალებები
 • თინათინ მაჭარაშვილი, ნათია სვანიძე - სატელევიზიო ღია პოლიტიკური რეკლამის სემიოტიკა (2014-2021 წლების ქართული სატელევიზიო პოლიტიკური რეკლამების მაგალითზე)
 • ია მახარაძე - მედიის ფილოსოფია, როგორც ალტერნატიული მულტიდისციპლინა
 • საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში
 • მერაბ მაღრაძე, შორენა ფხაკაძე - ზიგმუნდ ფროიდის მოძღვრება არაცნობიერზე და სიურრეალისტური ხელოვნება
 • ქეთევან ნიჟარაძე - სახელის/დიდების ფენომენი ჰომეროსის ეპოსში
 • ნათია არჯევანიძე, მარიამ ზარიძე, გიორგი ხაჟომია -მიგრაცია
 • მარიამი ბაზერაშვილი - ავღანეთში თალიბანის რეჟიმის მიერ გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის შემთხვევათა ანალიზი
 • ნათია მახათაძე, თეა ჯუღელი - ნაჩუქარი ნივთის გამოთხოვასთან დაკავშირებული საპროცესო სამართლებრივი ასპექტები
 • სალომე უგლავა - საბიუჯეტო ასიგნებების სამართლის ეკონომიკური ანალიზი საზედამხედველო ინსტრუმენტალიზაციის ნაწილში

ჟურნალის სრული ვერსია იხილეთ ბმულზე: https://www.seu.edu.ge/ka/1534/