სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

ინფორმაცია გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ სტუდენტთა სწავლის დაფინანსების შესახებ

16 ნოემბერი, 2022

გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტების სწავლის დაფინანსებასთან დაკავშირებით განცხადებების ელექტრონული რეგისტრაცია დაიწყო 9 ნოემბრიდან და დასრულდება 5 დეკემბრის 18:00 საათზე ელექტრონულ პორტალზე:  http://socreg.mes.gov.ge

სტუდენტი, რომელიც  მითითებულ ვადებში არ გაივლის რეგისტრაციას, დაკარგავს ზემოთ აღნიშნული  დაფინანსების მიღების შესაძლებლობას.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ: https://mes.gov.ge/content.php?id=13192&lang=geo