სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

აკადემიური კონკურსის შედეგები (ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი)

22 ნოემბერი, 2022

აკადემიური კონკურსი ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე

მიმართულება მონაცემთა ბაზები

 • დავით გულუა - პროფესორი
 • ალექსანდრე ჩახვაძე - ასისტენტ-პროფესორი

მიმართულება კომპიუტერული ქსელები და უსაფრთხოება

 •  მამუკა ჯორბენაძე - პროფესორი
 • ვახტანგ როდონაია - ასოცირებული პროფესორი

მიმართულება ანალიტიკური წერა  

 • მარინე დგებუაძე - პროფესორი
   

მიმართულება პროგრამირება

 • ხათუნა ჩარგაზია - ასოცირებული პროფესორი
 • ბესიკი ტაბატაძე - ასოცირებული პროფესორი
 • გიორგი კოხრეიძე - ასისტენტ-პროფესორი

მიმართულება ფიზიკა (საინფორმაციო ტექნოლოგიების ფიზიკა ) :

 • ვერა ჯელაძე - პროფესორი
 • თეონა ციმაკურიძე - ასისტენტ-პროფესორი