სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

აკადემიური კონკურსის საბოლოო შედეგები ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე

28 ნოემბერი, 2022

მიმართულება მონაცემთა ბაზები:

 • დავით გულუა - პროფესორი
 • ალექსანდრე ჩახვაძე - ასისტენტ-პროფესორი

მიმართულება კომპიუტერული ქსელები და უსაფრთხოება:

 • მამუკა ჯორბენაძე - პროფესორი
 • ვახტანგ როდონაია - ასოცირებული პროფესორი

მიმართულება ანალიტიკური წერა:

 • მარინე დგებუაძე - პროფესორი
   

მიმართულება პროგრამირება:

 • ხათუნა ჩარგაზია - ასოცირებული პროფესორი
 • ბესიკი ტაბატაძე - ასოცირებული პროფესორი
 • გიორგი კოხრეიძე - ასისტენტ-პროფესორი

მიმართულება ფიზიკა (საინფორმაციო ტექნოლოგიების ფიზიკა):

 • ვერა ჯელაძე - პროფესორი

თეონა ციმაკურიძე - ასისტენტ-პროფესორი