სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

SEU - ს წარმომადგენლებსა და ევროპელ მოწვეულ სტუმრებს შორის მრგვალი მაგიდის დისკუსია გაიმართა

11 თებერვალი, 2023

10 თებერვალს, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU - ს წარმომადგენლებსა და ევროპელ მოწვეულ სტუმრებს შორის გაიმართა  მრგვალი მაგიდის დისკუსია.

შეხვედრაზე განიხილეს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU - ს ინტერნაციონალიზაციის სტრატეგია, სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები და გეგმები. მხარეები შეთანხმდნენ საერთაშორისო მობილობის, კვლევებისა და პროექტების მიმართულებით თანამშრომლობაზე.

შეხვედრას ესწრებოდნენ SEU - ს ვიცე-რექტორები და საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის წარმომადგენლები, ხოლო მოწვეული სტუმრები წარმოადგენდნენ ლაზარსკის, პოტსდამის, მაასტრიხტის, გენტის უნივერსიტეტებს.