სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

იურიდიული ფაკულტეტის აკადემიური კონკურსის საბოლოო შედეგები

04 მაისი, 2023

კერძო სამართლის მიმართულებით პროფესორი: 

 • ნათია მახათაძე
 • მიხეილ ბიჭია

კერძო სამართლის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორი აკადემიური ნიშნით: 

 • ეკატერინე ქარდავა
 • დარია ლეგაშვილი

კერძო სამართლის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორი პროფესიული ნიშნით: 

 • თეა ჯუღელი
   

სისხლის სამართლის პროფესორი: 

 • იოსებ ვარძელაშვილი

საჯარო სამართლის მიმართულებით პროფესორი: 

 • ზურაბ მაჭარაძე
   

საჯარო სამართლის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორი აკადემიური ნიშნით: 

 • გივი ლუაშვილი

სამართლის ისტორიის მიმართულებით პროფესორი: 

 • ნინო ცნობილაძე
Message body empty