სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

SEU - ში გაიმართა კლინიკური სწავლების და მინი-კლინიკური გამოცდების შეფასების ტრენინგი ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალისათვის

15 მაისი, 2023

SEU - ს მედიცინის ფაკულტეტის ორგანიზებით 13-14 მაისს გაიმართა კლინიკური სწავლების და მინი-კლინიკური გამოცდების შეფასების ტრენინგი ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალისათვის.

ტრენინგი ჩაატარა მედიცინის მკვლევარმა, დოქტორმა დანიელ სალსედომ.

ტრენერმა ვორქშოპის ფარგლებში განიხილა თანამედროვე სწავლების მეთოდები მედიცინაში:

  • OSCE, OSPE და შეფასების ფურცლების მომზადება;
  • კლინიკური სწავლება და მინი-კლინიკური გამოცდის შეფასება;
  • პორტფოლიოს დანერგვა.