არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

აკადემიური პერსონალის კონკურსის საბოლოო შედეგები

18 მარტი, 2020

საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუში აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად, 2020 წლის 12 და 13 მარტს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით,   აკადემიურ თანამდებობებზე შერჩეულ იქნენ შემდეგი პირები:


მენეჯმენტის მიმართულებით:

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე
თენგიზ თაქთაქიშვილი
ოთარ აბესაძე

განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაზე:

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე
თამარ კაკუტია

ასისტენტ პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:
ნინო ბიწკინაშვილი