არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

სეუ ევროპის სამედიცინო განათლების ასოციაციის წევრია

21 აპრილი, 2020

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ გახდა ევროპის სამედიცინო განათლების ასოციაციის წევრი Association for Medical Education in Europe (AMEE)

AMEE აერთიანებს 90-ზე მეტი ქვეყნის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტებს, აკადემიურ პერსონალს, მკვლევარებს და მეცნიერებს და ქმნის ერთიან პლატფორმას სადაც მათ შესაძლებლობა ეძლევათ ერთმანეთს გამოცდილება გაუზიარონ

მედიცინის და ჯანდაცვის სფეროში, დაგეგმონ და განახორციელონ ერთობლივი პროექტები, მონაწილეობა მიიღონ საერთაშორისო კონფერენციებსა თუ ღონისძიებებში.

AMEE -ს წევრობა სეუს საერთაშორისო აღიარებისკენ კიდევ ერთი წინ გადაგმული ნაბიჯია, ვულოცავთ ყველა თანამშრომელს და სტუდენტს!

https://amee.org/home