არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

მედიცინის აკადემიური კონკურსის შედეგები

03 ივლისი, 2020

საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუში, აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად, 2020 წლის 2 ივლისს მედიცინის ფაკულტეტზე, ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით აკადემიურ თანამდებობებზე შერჩეულ იქნენ შემდეგი პირები:

ჯანდაცვის მიმართულებით მედიცინის დარგში მედიცინის საფუძვლების სასწავლო კურსების ფარგლებში:

პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

  • მატრონა ჩაჩუა
  • მაია მერლანი
  • ირმა ხაჩიძე

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

  • ზანგალაძე ეკატერინე

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

  • სოფიო ძნელაძე

ჯანდაცვის მიმართულებით მედიცინის დარგში შინაგანი მედიცინის სპეციალობის სასწავლო კურსებში:

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

  • ნატო ნაკუდაშვილი

ჯანდაცვის მიმართულებით მედიცინის დარგში ქირურგიის სპეციალობის სასწავლო კურსებში:

ასისტენტ- პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

  • ირინა ქაცარავა

ჯანდაცვის მიმართულებით მედიცინის დარგში კლინიკური კურსების შესავალში:

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

  • მეგი დუმბაძე

ჯანდაცვის მიმართულებით მედიცინის დარგში კლინიკური და პროფესიული უნარების სასწავლო კურსების ფარგლებში:

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

  • ირმა კორინთელი

ჯანდაცვის მიმართულებით მედიცინის დარგში მედიცინა და საზოგადოების სასწავლო კურსების ფარგლებში:

პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

  • ლაშა ლორია